Grävsystemsfiler, Mättjänster och Drönarscanning

Vi digitaliserar bygg- & anläggningsbranschen!

Behöver du data för produktion, planering, projektering eller volymberäkning att arbeta med.

Vi levererar handlingsbar lättanvänd data

Att göra inmätning med drönare går väldigt fort och man får med otroligt många mätpunkter på väldigt kort tid. 

Dessutom stör en drönarmätning inte pågående arbete på marken.

Vi erbjuder geodetiska mättjänster där vi använder oss av satellitteknik. Vi mäter in antingen med drönare eller roverinstrument.

Vi utför även ledningslokalisering med kabelsökinstrument.

Maskinstyrningssystem gör att föraren ser var skopan befinner sig i realtid i förhållande till ritningarna.

Vill du använda ditt grävsystem i mindre egna projekt?

Med hjälp av våra drönare kan vi mäta in volym med stor noggrannhet i de områden ni önskar.

Se hur vi jobbar!

Digitalisering

Från drönare till skopa och tillbaka till ritningen

Att digitalisera projekt sparar tid och pengar, skapar transparens och i slutändan en digital tvilling samt en relationsritning! 

Vi levererar opartisk mätbar fakta!

Digitalisering
Vi tillhandahåller 3D-modeller och digitala tvillingar som samlats in med hjälp av drönare, GNSS teknik och laserscanner som vi därefter bearbetat för att göra det läsbart för olika datorsystem.

Lägesbestämningar och geodetiska mätarbeten

Vi arbetar även digitalt och praktiskt med geografisk lägesbestämning av ledningar samt geodetisk inmätning där vi främst använder GNSS/GPS satellitteknik för inmätning och kabelsökare för utsättning. Vi kan genom ett unikt samarbete erbjuda tjänsten fibernätsutredning som många av våra konkurrenter har svårt att erbjuda.

Kabeltrummor Per och Jonas

Nätutredning

Vi kan idag söka rätt på kanalisation som är feldokumenterad eller saknar dokumentation det spelar ingen roll om den har söktråd eller saknar söktråd det enda vi behöver är en ände i ett skåp eller en brunn. Vi kan spåra kanalisation från 5/3,5mm och uppåt med vår sondutrustning. Efter att vi spårat kanalisationens geografiska läge så kan vi mäta in den korrekt med stor noggrannhet. Vi har även resurser som med kamera kan titta i kanalisation som det är stopp eller andra problem med.

Har ni problemet att rör, slangar och dukter inte finns där ni tror att de finns, så är vi bara ett samtal eller ett mail bort! Vi hjälper er över hela landet!

Har du egen drönare!

Flyger du drönare själv och vill göra en 3Dmodell eller punktmoln och ortofoto av något?

Via vår plattform kan vi leverera Actionable data (Konkret information som är lätt använd).

Flyger du drönare och vill ha uppdrag?