Drönarscanning

Med drönarscanning mäter man snabbt, enkelt och säkert in stora ytor med hög noggrannhet

 

Vilka fördelar ger mätning via drönare?

Säkerheten först

Det finns många tillfällen då drönarmätningar är säkrare, till exempel när man skall mäta nära trafik. Det kan handla om både vägtrafik och järnvägstrafik. Andra risker man eliminerar med drönarmätningar kan vara rasrisk eller risk för fall från hög höjd.

Ekonomiska fördelar

Inmätning med drönare går väldigt fort och man får med otroligt många mätpunkter, det är det höga antalet mätpunkter som gör resultatet så bra! Dessutom stör en drönarmätning inte pågående arbete på marken.

Mätningar görs på hela projektet inte bara några få punkter.

En drönarflygning samlar in mätpunkter över hela projektet snabbt och säkert. Genom att drönaren arbetar ovanför arbetsområdet mäter man även in objekt man annars skulle missat eller kanske inte trott att man kan mäta in. Vi genererar mätningar av hög kvalitet beroende på att det blir så tätt mellan mätpunkterna och att även komplexa former blir digitalt avbildade. Eftersom inmätningen är autonom har ingen ”valt” vilka punkter man mätt in, det är därför vi säger att vi levererarar opartisk mätbar fakta.