Vill du göra en egen 3D-modell (punktmoln och ortofoto)?

I vår Digitizor kan du ladda upp bilder tagna med drönare, mobilkamera eller annan digitalkamera. I Digitizorn kan man mäta längd, yta och volym samt göra tvärsnitt i sina modeller. Man kan ladda ner resultaten för att använda i andra program. Vill man ha ut data som går att använda i CAD-program så kontakta oss så löser vi det.

Vill ni använda modellen som underlag till maskinstyrning så kontakta oss för info. Vi har personal tillgänglig att hjälpa till med allt som behövs runt maskinstyrning och många kunder använder oss som sitt ”backoffice” för att hantera mätdata från både mättekniker och maskinstyrning för exempelvis as-built relationsritningar.

Man behöver flyga minst en linje utanför området man vill göra en modell av. Det går bara att processa en modell om alla bilder har ungefär samma kameravinkel (man kan alltså inte blanda bilder där kameran tagit bilder rakt mot marken och bilder där man vinklat upp kameran).

För att modellen skall vara noggrann behöver man hålla ungefär samma GSD (Ground Sampling Distance), dvs hur stor en pixel är på objektet man vill göra en modell av.

GSD är beroende av vilken upplösning man har på kameran och vilken höjd man flugit på.

Vill man göra en modell där man har snygga sidor på exempelvis byggnader behöver man göra 2 processer en där man har bilderna tagna rakt uppifrån och en där man kör bilderna som är tagna med vinklad kamera och sedan slå ihop modellerna.

GCP (ground control point) eller markkontrollpunkter används för att generera högre noggrannhet i punktmoln och ortofoto. Helt utan GCP:er blir den relativa (internt i modellen) noggrannheten och skalan varierande men fullt användbar, man kan även justera skalan i modellen med att lägga in kända mått på något som syns i modellen.

Den absoluta noggrannheten (på rätt plats i världen) beror på hur bra GPS-mottagaren i drönaren är men det brukar handla om några meters marginal. Använder man GCPer i sin process blir både den relativa och den absoluta noggrannheten 1-3 ggr GSD (ground sampling distance) dvs hur stor en pixel är på objektet man vill göra en modell av.

GCP mäts in med GNSS rover eller totalstation beroende på efterfrågad noggrannhet. Om punkterna markeras med schackrutor hittar systemet själv punkterna i fotona, används andra markeringar behöver de markeras manuellt