Drönare Volymberäkning

Vi mäter effektivt volymer med drönare.

Vilka fördelar ger mätning via drönare?

Behöver man en volymberäkning kan man enkelt flyga över det man vill beräkna volymen av, för att sedan snabbt beräkna volymen av högar eller ner till en viss nivå.

Vi kan också beräkna volymer mellan olika tillfällen eller delar i området som vi flugit över.

Vi gör ofta enkla volymberäkningar för att fastställa hur stora lager man har på exempelvis återvinningscentraler, flislager och i olika hamnars utlastningsterminaler.

Vill man veta mer kan man även beräkna hur mycket massor man ska flytta och vart dom ska flyttas med en massbalansberäkning.

Rityta 2Rityta 1