Från drönare till skopa och tillbaka till ritningen

Att digitalisera projekt sparar tid och pengar, skapar transparens och i slutändan en digital tvilling samt en relationsritning!

Inga utsättningskäppar eller digitala konflikter med verkligheten

I projekt där vi sköter digitaliseringen börjar vi med att göra en drönarinmätning och därefter anpassa ritningarna i både höjd- och sidled efter verkliga förhållanden.

När det är klart laddar vi ner våra digitala underlag till maskinernas styrsystem och därför behövs varken utsättningskäppar eller måttband. Det är bara att schakta!

Under projektets gång mäter man in de punkter man behöver antingen med maskinstyrningssystemet, rovern eller med drönaren om man vill ha mer dokumentation.

Sedan ligger insamlad data till grund för relationsritningen och eventuell ÄTA hantering.

En fördel med att arbeta på detta sätt är att man redan innan man kommer ut till arbetsplatsen vet hur mycket man skall schakta och dessutom har full kontroll på vart överblivna massor kan läggas och hur mycket som skall transporteras bort.

Dessutom går inmätning med drönare väldigt fort och man får med otroligt många mätpunkter på väldigt kort tid. En annan fördel är att en drönarmätning inte stör pågående arbete på marken. 

När arbetet är klart kan vi återföra data från maskinstyrningssystemet eller inmätt på annat sätt (drönare, gps-rover, laserscanner, foto, totalstation) i 3D-ritningar för att dokumentera arbete eller ÄTA (Ändring Tillkommande Avgående) i projektet i så kallade relationsritningar.

Andra fördelar är att man sparar mycket tid framför datorn, man får mindre stillestånd och väntetider eftersom det inte finns några stakkäppar att köra på som man sedan får vänta på att en utsättare skall komma och sätta ut igen.

Tidsbesparingen man får med vårt system gör att man kan dokumentera betydligt mer och oftare.

Kort sagt ”bättre data för bättre beslutsfattande”.