Grävsystem - Maskinstyrning

Vi gör filer till ditt Grävsystem!

Vill du använda ditt grävsystem i fler projekt?

Vill du slippa kontakta flera olika aktörer? Vi sköter kontakt med arkitekt, konstruktör, arbetsledning osv

Vi har koll på vilka filer, vilka program och vilka system som används, så det här med filtyper, lager, namn, koordinatsystem och vad maskinstyrningssystemet klarar det fixar vi

Har du en ritning som du vill använda till maskinstyrning i ditt grävsystem?  

Du kan själv mätta in referenspunkterna med ditt grävsystem, skriv ner vilket resultat du vill få ut från ritningen och skicka in till oss tillsammans med ritningen, så höjdsätter och geo-refererar vi den och returnerar det som filer till din maskinstyrning.  

Vi kan läsa in filer i en mängd olika format, kan vi välja
är det enklaste att vi får ritningen i formaten 
.dwg eller .dxf men även ett mobilfoto eller en skiss tillsammans med
enklare inmätning brukar räcka för att göra användbara filer.

När arbetet är klart kan vi återföra data från maskinstyrningssystemet, eller material inmätt på annat sätt, för att dokumentera era utförda arbeten och göra en relationsritning.

 

Saknas ritning?

Finns det inga ritningar för ditt projekt eller stämmer de inte överens med verkligheten?
Då kan vi hjälpa dig att mäta in allt som behövs, utefter områdets förutsättningar och därefter skapa filer till ditt grävsystem.
Givetvis kan vi också skapa en väldigt tydlig visualisering av det färdiga resultatet genom vår onlinetjänst, den som allt annat vi gör är easy-to-use optimerad. (Länka onlinetjänst till digitizorn)

Fyll i era uppgifter i formuläret, ladda upp eventuella ritningar och skicka in. Vi hör av oss så snart vi kan.