Grävsystem

Vill du använda ditt grävsystem i mindre egna projekt?

Vi digitaliserar era projekt.

Har du en ritning som du vill använda till maskinstyrning i ditt grävsystem?  

Du mäter själv in referenspunkterna med ditt grävsystem, skriv ner vilket resultat du vill få ut från ritningen och skicka in till oss tillsammans med ritningen, så höjdsätter och geo-refererar vi det och returnerar det som filer till din maskinstyrning.  

Vi kan läsa in filer i en mängd olika format men föredrar att vi får ritningen i formaten  .dwg eller .dxf.

När arbetet är klart kan vi återföra data från maskinstyrningssystemet, eller material inmätt på annat sätt, för att dokumentera era utförda arbeten och göra en relationsritning.

Saknas ritning?

Finns det inga ritningar för ditt projekt eller stämmer de inte överens med verkligheten?
Då kan vi hjälpa dig att mäta in allt som behövs, utefter områdets förutsättningar och därefter skapa filer till ditt grävsystem.
Givetvis kan vi också skapa en väldigt tydlig visualisering av det färdiga resultatet genom vår onlinetjänst.

Fyll i era uppgifter i formuläret, ladda upp eventuella ritningar och skicka in. Vi hör av oss så snart vi kan.