Markkontrollpunkter

Här lägger du till en fil som innehåller koordinater för inmätta markstöd.

Dessa punkter kommer senare att knytas till motsvarande punkter i flygbilderna för att öka noggrannheten för den färdig genererade datan.

Har du inte någon GCP-fil kan du hoppa över steget i guiden. Kontakta oss så löser vi det.