GCP - (ground control point)

GCP (ground control point) eller markkontrollpunkter används för att generera högre noggrannhet i punktmoln och ortofoto. Helt utan GCP:er blir den relativa (internt i modellen) noggrannheten fortfarande 2-6 ggr GSD (ground sampling distance) dock beror den absoluta (på rätt plats i världen) noggrannheten på hur bra GPS-mottagaren.  

GCP mäts in med GNSS rover eller totalstation beroende på efterfrågad noggrannhet.

Om punkterna markeras med schackrutor hittar systemet själv punkterna i fotona, används andra markeringar behöver de markeras manuellt.